P.P.U.H. EGO S.A. kieruje swą ofertę między innymi do firm, instytucji państwowych, inwestorów prywatnych – do wszystkich, którzy zamierzają realizować przedsięwzięcia budowlane. Firma realizuje roboty kompleksowo – wraz z niezbędną dokumentacją projektową, uzgodnieniami w stosownych instytucjach itp.

Świadczymy usługi w zakresie:
 • wznoszenia obiektów budowlanych od podstaw (hale, wiaty, budynki o różnym przeznaczeniu), w różnych technologiach – murowane, stalowe itp. „pod klucz”,
 • kompleksowych prac remontowych, adaptacji istniejących budynków wraz ze zmianami konstrukcyjnymi,
 • rewitalizacji elewacji obejmującej np. czyszczenie strumieniowo – ścierne, hydrofobizację, spoinowanie wątka ceglanego, uzupełnianie ubytków,
 • zabezpieczeń antykorozyjnych i przeciwpożarowych konstrukcji stalowych,
 • termomodernizacji istniejących obiektów w różnych technologiach (lekka mokra, płyty warstwowe, styropapa itp.),
 • prac z zakresu ochrony środowiska (wanny odbiorcze, czyszczenie zbiorników z osadów, prace modernizacyjne oczyszczalni ścieków, montaż separatorów itp.),
 • hydroizolacji i osuszania budynków wraz z odwodnieniem (drenaż),
 • naprawy ubytków konstrukcji budowlanych poprzez reprofilację – roboty realizowane w różnych technologiach,
 • prac brukarskich,
 • prac dekarskich (dachówka, blachodachówka, papa, styropapa wraz z pracami towarzyszącymi),
 • prac instalacyjnych C.O., wod-kan, elektrycznych, wentylacyjnych itp.
 • innych nietypowych, np. montaż linii technologicznych itp.
 • prac projektowych, ekspertyz.
o firmie · nasza oferta · referencje · galeria · kontakt
projekt & realizacja · harp